Yhdistys

Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys

 

Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen tarkoituksena on psykogeriatrisen toiminnan ja tutkimuksen harjoittaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tieteen ja toiminnan alojen kanssa.


Yhdistyksemme järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden yhteisöjen, kuten Suomen Psykiatriyhdistyksen, Lääketiedepäivien, Vanhustyön Keskusliiton, terveydenhuoltoalan ja sosiaalitoimen eri järjestöjen ja kirkon kanssa sekä pitää yhteyksiä alan kansainväliseen kehitykseen.

Yhdistys tarjoaa erilaisten tapahtumien kautta mahdollisuuden psykogeriatrisen tietämyksen ja tutkimustulosten sekä ammatillisen kokemuksen välittämiseen vanhusten mielenterveystyössä mukana olevien käyttöön. Se luo kanavan alasta kiinnostuneiden ja alan ammatti-ihmisten keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhdistys on kansainvälisen Psykogeriatrisen yhdistyksen (International Psychogeriatric Associa­tion, IPA) jäsen. Jäseneksi voivat liittyä kaikki vanhusten mielenterveyskysymysten kanssa työskentelevät sekä niistä kiinnostuneet. Yhdistykseen kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, seurakuntien, yhteiskunnallis­ten ja ammatillisten järjestöjen, eri yhteisöjen palveluksessa olevia sekä muita asiasta kiinnostuneita.
 emma.hietarinta 
[at] concess.fi