Tietosuojaseloste

Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ry

 


1. Rekisterin pitäjä
Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ry
sähköposti: emma.hietarinta@concess.fi
www.spgy.org

2. Yhteyshenkilöt
Emma Hietarinta: emma.hietarinta@concess.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, laskutuksen ja tiedottamisen sekä muiden toimintaan osallistumisen toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen sillä hetkellä tarvittavia muun muassa seuraavia henkilötietojatietoja: nimi ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen luottamushenkilöt.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen rahastonhoitajan tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan rahastonhoitajan kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman (esimerkiksi koulutuspäivä) jälkeen tai kun säilyttäminen muista syistä ei enää ole tarpeellista. Muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. 
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle.
Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.